Valors
corporatius

El nostre objectiu és el de sumar esforços i aprofitar sinèrgies amb tots els nostres col·laboradors, basant-nos en la ferma convicció que junts avancem.

Tenim clara la nostra motivació per la innovació i la millora continua, formant-nos i apostant pel desenvolupament professional de tots els nostres col·laboradors. Els nostres Valors fonamenten la nostra identitat:


 

MILLORA CONTÍNUA


Les demandes del sector canvien constantment, les necessitats dels nostres col·laboradors també. Els estàndards s’eleven. Es fa imprescindible actuar i pensar constantment a millorar totes les nostres accions, i treballar per incrementar la nostra professionalitat i competitivitat dia a dia. Sempre hi haurà una manera més eficient de fer les coses.

INTEGRITAT I HONESTEDAT

 

Acompanyem als nostres integrats, col·laboradors i treballadors en totes les seves fites, i els donem suport per aconseguir-les. Som companys de viatge en la prosperitat I en l’adversitat. Tenim un tracte franc i obert, on la paraula preval sempre.

 

VINCULACIÓ AL TERRITORI I A LES PERSONES

 

Som conscients que duem a terme una activitat totalment vinculada al territori. Les explotacions permeten la renovació de la població rural afavorint la fixació de persones al territori I contribuint al seu manteniment i la seva recuperació. Defensem I contribuïm a impulsar la funció social que tenen les nostres explotacions.

 

 

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, SOCIAL I ECONÒMICA

 

Estem realment compromesos amb posar a les persones i el nostre planeta en el centre de tot el que fem. Concebem l’evolució de YAK assentada sobre 3 pilars: l’econòmic i de gestió, el mediambiental i el social. Enfortint la confluència d’aquests tres eixos és el què ens permetrà ser viables, sostenibles i equitatius. Tenim clar que assolir un futur més sostenible només serà possible amb organitzacions més responsables, resilients i productives. I en això treballem el dia a dia.

Si vols saber-ne més de sostenibilitat, t’ho expliquem aquí.