Sostenibilitat
i medi ambient

Fa anys que vam iniciar el camí de la Sostenibilitat, vam ser la primera gran referència de bioenergia aplicada a la indústria agroalimentària, i líder en estalvi d’emissions de CO2 al sector alimentari, reemplaçant totalment el consum de gasoil.

Passem del compromís a l’acció per a la sostenibilitat del sector.


Repte descarbonització 2030: projecte transversal que engloba totes les etapes productives: formulació de pinso, disseny d’instal·lacions, maneig,benestar animal, estalvi d’energia, bioseguretat, reducció d’emissions, depuració de purins.


Amb una aposta decidida per l’economia circular que enllaci el sector agrícola, el ramader, l’industrial i amb el màxim respecte vers l’entorn dels nuclis de població.

2024
Realitzem l’informe GEHI (Inventari de Gasos d’Efecte Hivernacle)

Realitzem l’informe GEHI (Inventari de Gasos d’Efecte Hivernacle) i Obtenim la certificació per una entitat acreditada del càlcul de la petjada de carboni d’organització.

2023
Declaració Ambiental de Producte (DAP)

Es realitza la Declaració Ambiental de Producte (DAP) que detalla l'exercici ambiental del procés de cria i engreix en granja. La DAP s'ha desenvolupat utilitzant la metodologia d'Anàlisi de Cicle de Vida (LCA) reglada per la normativa ISO 14040 i 14044.

El valor dels impactes ambientals reportats en aquesta DAP fa referència al quilo de porc blanc viu abans d'entrar a escorxador. L'Anàlisi de Cicle de Vida realitzat inclou l'estudi de totes les fases i processos necessaris per a la cria i engreix del porc: des de la producció de matèries primeres i pinsos, fins a sortida dels porcs a l'escorxador.

Els impactes ambientals calculats i altres paràmetres ambientals presentats a l'informe suposen el càlcul d'indicadors com: la petjada de carboni, la petjada d'aigua i l'estudi d'altres impactes sobre l'aire, el terra i l'aigua.

2022
Càlcul de la petjada de carboni i hídrica

Durant 2022 Pinsos YAK calcula l'empremta ambiental de producte de la seva producció porcina per al període 2021 amb l'objecte de valorar l'impacte ambiental de la seva producció i poder planificar les accions necessàries per reduir aquest impacte i millorar la gestió ambiental com vénen treballant des de 2014 a el seu repte de descarbonització 2030 _ projecte transversal que engloba totes les etapes productives: formulació de pinso, disseny d'instal·lacions, maneig, benestar animal, estalvi energètic, bioseguretat, reducció d'emissions i depuració de purins amb una aposta decidida per l'economia circular que enllaci sector agrícola, ramader i industrial amb el màxim respecte sobre els nuclis de població de l'entorn.

2021
Ampliació fotovoltaica autoconsum. Tractament dejeccions

Reducció emissions GEH: 2.258 tones CO2/any.

Reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle, impacte directe sobre la mitigació del canvi climàtic.

Aprofitament dels recursos forestals de manera sostenible i prevenció dels incendis forestals.

Expedient Ajut Autoconsum
Pla estratègic Autoconsum

2020
Biomassa als centres de producció porcina
2019
Obtenim el segell Climate Neutral Company
2017
Implantació energia solar fotovoltaica als centres de producció porcina
2015
Xarxa Heating
2014
Caldera de biomassa per a la fabricació del pinso
Sostenibilitat-Esquema-02

Compromesos
amb...

A Pinsos YAK estem convençuts que el Desenvolupament Sostenible també passa per l’assoliment en termes d’equitat i justicia social, a més de la protecció del medi ambient. Per això contribuïm actívament des de diferents accions i integrem en tots els nostres processos, els ODS 2030.

Igualtat
d'oportunitats

Fundació Alba

Banc d’Aliments

La cultura

Castell de Concabella

Biblioteca de Sant Guim de Freixenet

Escola de Sant Guim de Freixenet

L'Educació

Universitat de Lleida

Centres de FP

L'Esport

Pàdel Sant Guim de Freixenet

La lluita contra el
despoblament rural

Granges i generació d’ocupació 

en llocs molt petits

La sostenibilitat
energètica

Totes les nostres granges 

funcionen amb energia sostenible