SOSTENIBILITAT

Passem del compromís a l'acció per a la sostenibilitat del sector

Repte descarbonització 2030: projecte transversal que engloba totes les etapes productives: formulació de pinso, disseny d’instal·lacions, maneig,benestar animal, estalvi d’energia, bioseguretat, reducció d’emissions, depuració de purins.

 

Amb una aposta decidida per l’economia circular que enllaci el sector agrícola, el ramader, l’industrial i amb el màxim respecte vers l’entorn dels nuclis de població.

Fa anys que vam iniciar el camí de la Sostenibilitat. Va ser la primera gran referència de bioenergia aplicada a la indústria agroalimentària, i líder en estalvi d’emissions de CO2 al sector alimentari, reemplaçant totalment el consum de gasoil.

2014
Caldera de biomassa per a la fabricació del pinso
2015
Xarxa Heating
2016-2019
Solar fotovoltaica als centres de producció porcina
2020
Biomassa als centres de producció porcina
2021 - Actualitat
Ampliació fotovoltaica autoconsum. Tractament dejeccions

>>  Reducció emissions GEH: 2.258 tones CO2/any.

>> Reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle, impacte directe sobre la mitigació del canvi climàtic.

>> Aprofitament dels recursos forestals de manera sostenible i prevenció dels incendis forestals.

A YAK estem convençuts que el Desenvolupament Sostenible també passa per l’assoliment en termes d’equitat i justicia social, a més de la protecció del medi ambient. Per això contribuïm actívament des de diferents accions i integrem en tots els nostres processos, els ODS 2030.

COMPROMESOS

La igualtat de oportunitats

 Fundació Alba

Banc d’Aliments

La cultura

 Castell de Concabella

Biblioteca de Sant Guim

Escola de Sant Guim

L'Educació

Universitat de Lleida

Centres de FP

L'Esport

Pádel Sant Guim

La lluita contra el despoblament rural

Granges i generació d’ocupació en llocs molt petits

La sostenibilitat energètica