A YAK, ens dediquem a la cria de porcs d’engreix i mares. Fem el que ens apassiona: cuidar animals i contribuir a l’alimentació del món.

El nostre focus resideix en donar suport al ramader per a que pugui desenvolupar-se amb eficàcia i rendibilitat.

A través del sistema d’integració ramadera i amb la nostra pròpia producció, ens impliquem en tot el procés de creixement del porc: des de les diferents fases de l’alimentació fins a la cura de la seva salut, les instal·lacions i el seu benestar animal.

En la nostra missió per a la cria responsable de porcs, la sostenibilitat, l’eficiència i la cura del medi ambient són pilars fonamentals. La màxima prioritat és garantir la seguretat i la qualitat alimentària, superant els estàndards més exigents.

Aquesta dedicació es reflecteix en tot el que fem: des de pràctiques agrícoles sostenibles i una producció eficient fins a un control rigorós de la qualitat. La nostra cultura de millora contínua, la col·laboració i el treball en equip ens permeten avançar junts cap a un futur més sostenible, amb la ferma convicció que Junts avancem.

Les nostres
línies d'activitat

Producció Porcina

Fabricació de Pinso

Compra de Cereals

Benestar animal, bioseguretat, alimentació, maneig, gestió ambiental responsable, innovació i tecnologia: la base de la nostra activitat.

La fàbrica de pinsos garanteix la traçabilitat i el control de qualitat. Funciona al 100% amb energia verda, gràcies a la biomassa forestal.

La compra de cereal l’efectuem amb dues modalitats: Venut o Condicional, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients al llarg de tot l’any.

Producció Porcina

Benestar animal, bioseguretat, alimentació, maneig, gestió ambiental responsable, innovació i tecnologia: la base de la nostra activitat.

Fabricació de Pinso

La fàbrica de pinsos garanteix la traçabilitat i el control de qualitat. Funciona al 100% amb energia verda, gràcies a la biomassa forestal.

Compra de Cereals

La compra de cereal l’efectuem amb dues modalitats: Venut o Condicionaladaptant-nos a les necessitats dels nostres clients al llarg de tot l’any.

Formulació de pinsos amb reducció d'emissions:

Utilitzar més producte de proximitat amb menor impacte ambiental, fomentant que la formulació del pinso pugui optimitzar la proteïna procedent de cultius locals altament proteïcs i la utilització d’additius tecnològics que permetin optimitzar el nitrogen de referència.

Millorar l'eficiència de la producció de pinsos

Això pot incloure l’ús de tecnologies més eficients, la reducció del malbaratament i la millora de la gestió de la cadena de subministrament.

Tractament de dejeccions

Existeixen diferents sistemes de tractament de les dejeccions que assessorem als nostres integrats en funció de la seva tipologia d’explotació.

El benestar animal és la nostra principal prioritat.

Així ho demostra el fet que disposem del certificat europeu Welfare Quality Awards per a totes les nostres granges integrades, que contempla les dimensions de: bona salut, bona alimentació, bon allotjament i bon comportament social.

El disseny de les instal·lacions ramaderes té un impacte significatiu.

Hi ha una sèrie de factors que tenim en compte a l’hora de valorar instal·lacions ramaderes, com ara: el sistema de ventilació, l’accés a l’aigua i el menjar, la seguretat dels animals, les condicions de bioseguretat interna i externa.

Pinsos Yak
empresa neutra

En la nostra lluita contra el canvi climàtic, reduïm activament les emissions de CO2 associades a la nostra activitat i neutralitzem la nostra petjada de carboni. Aconseguim això mitjançant la generació d’energia neta a partir de fonts renovables inesgotables i la inversió en projectes de compensació d’emissions.

0
Tones evitades de CO2 per any (plantacions forestals i energies sostenibles)