A YAK  estem enfocats al voltant de la cria del porc d’engreix i de les mares. Fem el què ens agrada: cuidar animals i contribuir a alimentar el món.

 

Posem el nostre focus en donar suport al ramader perquè pugui desplegar-se amb eficàcia i rendibilitat. A través del sistema d’integració ramadera i també amb producció pròpia, ens involucrem en tot el procés de creixement del porc: les diferents fases de l’alimentació, la cura de la seva salut, les instal·lacions i el seu benestar animal.

I ho fem assegurant la sostenibilitat, l’eficiència i la cura del medi ambient en tots els processos, garantint en tot moment la seguretat i la qualitat alimentària.

 

La nostra cultura és la millora contínua, la perseverança i l’esforç diari. Caminem junt amb els nostres ramaders i els nostres clients, amb la mirada sempre posada endavant i la ferma convicció que Junts avancem.

Les nostres
línies d'activitat

PRODUCCIÓ PORCINA

FABRICACIÓ DE PINSO

COMPRA CEREALS

Benestar animal, bioseguretat, alimentació, maneig i gestió ambiental: la base de la nostra activitat.

La fàbrica de pinsos podem garantir la traçabilitat i el control de qualitat. Funciona al 100% amb ús d’energia verda, amb biomassa forestal.

La compra de cereal l’efectuem amb dues modalitats: VENUT o CONDICIONAL al llarg de tot l’any.

PRODUCCIÓ PORCINA

Benestar animal, bioseguretat, alimentació, maneig i gestió ambiental: la base de la nostra activitat.

FABRICACIÓ DE PINSO

La fàbrica de pinsos podem garantir la traçabilitat i el control de qualitat. Funciona al 100% amb ús d’energia verda, amb biomassa forestal.

COMPRA CEREALS

La compra de cereal l’efectuem amb dues modalitats: VENUT o CONDICIONAL al llarg de tot l’any.

Home-Esquema-01

Pinsos Yak
empresa neutra

Reduïm les emissions de CO2 derivades de la nostra activitat i aconseguim compensar la nostra petjada de carboni generant energies netes a partir de fonts inesgotables i invertint en projectes de compensació de petjada

0
Tones evitades de CO2 per any (plantacions forestals i energies sostenibles)