Obtenim la certificació oficial OCA GLOBAL de càlcul de la petjada de carboni

Obtenim la certificació de Càlcul de la petjada de carboni d’organització per l’entitat de certificació oficial OCA GLOBAL després d’haver realitzat un procés que vam engegar el 2021 de càlcul de la petjada de carboni i hídrica de producte i l’elaboració de l’informe GEHI.

Durant el 2022 vam calcular l’empremta ambiental de producte de la nostra producció porcina per al període 2021 amb l’objectiu de poder planificar les accions necessàries per reduir aquest impacte i millorar la gestió ambiental. La DAP inclou a la seva anàlisi totes les etapes associades al cicle de vida del producte amb un abast “del bressol a la porta”. Això vol dir que s’inclouen tots els processos i materials implicats de forma directa i indirecta al cicle de vida del producte: des del cultiu de cereals i producció de pinsos, fins a la sortida dels porcs.


En el marc del nostre repte de descarbonització 2030, hem plantejat un  projecte transversal que engloba totes les etapes productives: formulació de pinso, disseny d’instal·lacions, maneig, benestar animal, estalvi energètic, bioseguretat, reducció d’emissions i depuració de dejeccions amb una aposta decidida per l’economia circular que enllaci sector agrícola, ramader i industrial amb el màxim respecte sobre els nuclis de població de l’entorn.