PRODUCCIÓ I INTEGRACIÓ PORCINA

Entenem i vivim la producció porcina des de la sostenibilitat ambiental i el benestar animal. Aquest és el nostre eix de treball.

Totes les nostres Granges, tan integrades com pròpies, disposen de la certificació europea Welfare Quality.

 

Amb granges integrades i també pròpies, treballem per oferir un Servei integral al granger, donant suport en el procés de criança del porc: visites, seguiment de la salut, alimentació, càrregues, etc.  Així com acompanyant i orientant amb la part de documentació administrativa i suport financer.

 

Totes les nostres Granges, tant integrades com pròpies, disposen de la certificació europea. Aquesta avaluació i control permet conèixer l’estat de benestar a les instal·lacions i realitzar una millora continuada a través del programa de certificació. D’aquesta manera es garanteixen bones pràctiques en benestar animal respectuoses i sostenibles que repercuteixen en la millora dels seus resultats i que són una garantia per als consumidors de què s’apliquen una sèrie de mesures estandarditzades i consensuades a nivell europeu que vetllen pel benestar animal en tot el cicle productiu.

Aquest model pioner a Europa té en compte diferents paràmetres agrupats en 4 principis bàsics:

Localització

Carrer de les Afores S/N,
Sant Guim de Freixenet
(La Segarra) Cp. 25270

Escriu-nos a

PINSOS

YAK