POLÍTIQUES

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

A PINSOS YAK, S.L. ens esforcem per desenvolupar polítiques mediambientals i de seguretat i qualitat

A Pinsos Yak en base al compromís de l’empresa amb la satisfacció dels seus clients, proveïdors i del seu propi personal, i alhora en base a fomentar la protecció mediambiental, la seguretat i salut de les persones i dels nostres animals.

 

CONTROL DE PROCESSOS

La nostra cultura d’empresa, que tots els empleats, col•laboradors i proveïdors han d’entendre i aplicar, s’expressa en el compromís amb:

  • La innovació en el disseny de processos, respectuosos amb el medi ambient, adequats a la qualitat de servei requerida pels nostres clients, fent un ús eficient dels recursos i de l’energia.

  • La prevenció, abans que la protecció o la correcció, com a enfocament de la gestió dels processos que constitueixen la nostra activitat.

  • L’aplicació de les tecnologies disponibles sempre buscant l’eficiència i l’equilibri amb els requeriments del client.

  • El seguiment actiu de l’evolució de la normativa i l’estricte compliment dels requeriments legals i reglamentaris vigents en tot moment.

  • Fer un ús racional i sostenible dels recursos naturals i energètics.

  • Promoure un entorn respectuós i d’igualtat i implicar-se en la formació i desenvolupament professional dels empleats, base per a la millora contínua de la nostra activitat.

  • Fomentar l’economia circular.

  • Control de traçabilitat on-line. CALITAX.